/ 5 نظر / 23 بازدید
وحید.م

مرا سفر به کجا بردی! درخت می کارم.

سلول

بالاخره میبرنش ! با اره یا تبر یا لودر ... فرقی هم نمیکنه :( دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره !