# حامیان

نامه سرگشاده یک حامی حیوانات به رییس سازمان حفاظت از محیط زیست

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، بخششگر بر انسان و بخشایشگر بر کل موجودات   سرکار علیه خانم دکتر جوادی،   ریاست محترم سازمان محیط ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 289 بازدید