نامه سرگشاده یک حامی حیوانات به رییس سازمان حفاظت از محیط زیست

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، بخششگر بر انسان و بخشایشگر بر کل موجودات

 

سرکار علیه خانم دکتر جوادی،

 

ریاست محترم سازمان محیط زیست،

 

سلام بر شما !

 

از هموطنان شما هستم....اما نه از آن گونه که شما میشناسید! گویا سرکار معتقدید که مردمتان اگر به سیرک نروند، به سراغ فیلمهایی میروند که "فیلم ناجور" خواندیدشان! قصد شکایت از شما از جانب هفتاد میلیون ایرانی به خاطر این اتهام و ناسزایتان ندارم....چرا که مدیرید و قدرتمند.

 

تفاوت من و شما به قاعده باید از سوی خدا در تقوا و ترسی باشد که از خدا داریم و ارزشهای اکتسابیمان به مانند تحصیلات و تخصص(که متاسفانه هر دو محیط زیست نیست!)  قطعا" در گامهای بعد ارزش گذاری. شاید هفتاد میلیون هموطنتان منهای من برنامه تلویزیونیتان را ندیده باشند و اصلا" از شما شکایتی نداشته باشند (که قطعا" میدانم چنین نیست!) از شما گله ای دارم! من به مانند شما هرگز برای ملتی تصمیم نگرفته ام که برای حذر از "فیلم ناجو"ر به "سیرک" بکشانمشان! و البته به ازای هر نفر هم 15 الی 25000 تومان ناقابل به جیب خلیل عقاب و ایتالیاییها بریزم!

 

من، هموطن شما، امروز در پارک سازمان متبوعتان، شاهد صحنه های زیبایی بودم. اما باز هم نه از آن زیباییها که شما میشناسید!

 

درست در زمانی که برج یک پارچه سنگ خارای سازمان متبوعتان در خاموشی آرمیده بود، زمانی که هموطنانمان پیرو تبلیغات رایگانتان در رسانه ملی به سیرکی آمده بودند که آنها را از فیلم ناجور بر حذر میدارد و به ظن شما نوعی تفریح یا آموزش است، زمانی که خانواده های محیط بانان اخیرا" شهیدتان در سوگ عزیزان نان آورشان گریانند و زمانی که خانواده چند محیط بان دیگرتان مشغول تیمار عزیزان مصدومشان هستند که ازحامیان حیوانات این مملکتند و در راه این حمایت تا یک قدمی شهادت پیش رفتند و درست در زمان حظور جناب آقای "خلیل عقاب" با اتوموبیل رویاییشان در ورودی سیرک، جمعی از حامیان حیوانات ایران-وطن زیبای من و شما-  در حرکتی خودجوش مشغول بیان متمدنانه ترین مخالفتی بودند که در عمرم شاهد بودم. مخالفت با آزار حیوانات در مقر مرکزی حامیان محیط زیست ایران! از چهره هاشان مرفه بودن و بی درد بودن خوانده نمی شد....چرا که قدر مسلم اکثریت قریب به اتفاق مشتریان سیرک شما از آنها مرفه تر بودند! از ظاهر مشتریان سیرکتان، دانستم که "مرفه بی درد بودن" دیگر جرم نیست! واز ظاهر سیرک بانانتان خواندم که دیگر "تلبس به لباس کفار و استفاده از کراوات" فقط برای کسانی جرم است که تحت حمایت شما نیستند! و صد البته دانستم در روزی هستیم که داشتن "مرسدس" دیگر سبب حذر مسوولان از افراد نمیشود! "خلیل عقابتان" اگر از موی بلند ش درست شناخته باشیمشان، با مرسدسی وارد سیرک شد که تمام گروه مخالفتان در برگزاری سیرک، قبلا" فقط در اسکورت مقامات کشورهای اجنبی دیده بودند و صد البته دیدنش هم کافی بود! فهمیدیم و دانستیم که برای آموزش زیست محیطی در مملکتمان باید چه مشخصه ای داشت!

 

من، هموطن شما، در این زمان شاهد برخورد غیر متمدنانه دربان کراواتی سیرک تحت حمایتتان بودم با مخالفانی که متمدنانه و مودبانه و از سر نهی از منکر مخالفتشان را بروز دادند. شاهد بودم که دوستان و عزیزان ایتالیایی سیرکتان، چگونه در قلب وطنمان، ایرانی ها را به سخره گرفتندو استهزاء کردند به خاطر بیان یک جمله که در هر آیینی ممدوح است! "آزار حیوانات تفریح نیست" ! شاید شکل این نوشته به فارسی برایشان خنده آور بود. اما آیا ترجمه این جمله به زبان مادریشان هم سبب خنده شان بود؟ میهمانان ایتالیایی ما و شما قطعا" مفهوم جمله فارسی را نفهمیدند، اما جمله ایتالیایی را ممکن نیست!

 

این جمله برای شما که خنده دار نیست؟ نه؟ از آنها گله ای نیست! چون از پیامبر اسلام و عطوفتش با تمام موجودات هیچ نمیدانند. اما شما پیامبر اسلام را میشناسید و عطوفتش را به همه جانداران! به نظر شما آزار حیوانات در کجای کدام دین و مذهب توصیه یا مجاز شمرده شده؟

 

دربان کراواتی سیرکتان، با ناآرامی و عصبیت و بی ادبی فراوان و مشابه بادی گارد(محافظ)های از خود راضی کارتون های تخیلی، به نامتمدنانه ترین شکلی کاغذ این نوشته را در حظور مشتریان سیرکتان مچاله کرد! چرا که نمی دانست تمام پیشوایان دینی و بزرگان عقل و منطق و عرفان با آزار حیوانات مخالفند! البته قصد ایراد اشکال به دربان کراواتی سیرکتان (یا هر سمتی که داشت) را ندارم، چرا که نه قابلیت درک آزار را داشت و نه مرفه بی درد بود و حیوان باز که قابل ایراد باشد!! اما از شما سووالی دارم. آیا میدانید پیشوایان دینی شما، غیر از دیدن فیلمهای ناجور، ملتشان را از مسایل دیگری نیز بر حذر داشته اند؟ از آزار حیوانات؟! و میدانید حکم شرعی کسی که به صورت حیوانش ضربه بزند چیست؟

 

حتما" اگر روزنامه های وطنتان را خوانده باشید بهتر از من خبر دارید که قیمت فیلمهای مورد اشاره تان در پیاده روهای شهرتان چقدر است و قیمت بلیط سیرک شما چقدر! اگر وقتش را نداشتید، از تیمتان بخواهید که مسایل مطروحه بخشهای زیست محیطی روزنامه ها در این چند روز را برایتان گردآوری کنند! مطمین باشید ارزش یک بار خوانده شدن توسط "رییس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران" را دارد! چون به طورمستقیم به شخص شما مربوط است!

 

"فیلم ناجور" 500 الی 1500 تومان و بلیط سیرک شما 15 الی 25 هزار تومان!!! قطعا" انتظار دارید که این نکته جذاب(!!) سبب شود که مردمتان به جای خرید 20 الی 50 "فیلم ناجور" ساعتی و فقط ساعتی به حیوانات بیچاره و تحت آزار سیرکتان بخندند! ما نیز جز این انتظاری از شما نداریم! چرا که اگر برنامه ریزیتان و روند بررسی مسایلتان جز این بود، نه وضعیت حیات وحش مملکتمان چنین نبود و نه اوضاع محیط بانان مظلوممان چنان و شاید امروز چیزی بیش از 70 یوز و 200 گورخر در طبیعتمان باقی بود! از شما خواهشی دارم! از مشتریان سیرکتان بپرسید گورخر چیست؟ بپرسید یوز چیست؟ بپرسید شوکا، دال، بالابان، بحری، سنقر، سارگپه، ترمتای، پیغو، طرلان، هما چیست؟!

 

مطمین باشید بعد از آموزش زیست محیطیتان در "سیرک ایران و ایتالیا با حظور هنرمندان 12 کشور جهان" هنوز نمیدانند که گورخر ایران نخودی رنگ است و گور اسب مخطط سیاه و سفید فیلمهای مستند در این کشور نیست! سوسمار گاندوی سیستان و بلوچستانمان را ندیده اند! نه از نزدیک و نه حتی عکسی از آنرا که شما برای آموزششان قبل از انقراض گونه اش چاپ کرده باشید! خیلیهاشان هنوز نمیدانند که یوز ایرانی در جهان شاید 70 قلاده باقی مانده باشد! و خوب میدانید که ساکنین قلمرو یوزو همسایگان این حیوان نادر در حال انقراض، هنوز هم از سر بی اطلاعی و آموزش ندیدن یوز را به جای پلنگ میکشند! و البته که در این شرایط توضیح تفاوت ببر و شیر خالی از لطف نیست! چرا که هر دو را منقرض کرده ایم و امروز نوبت یوزمان است تا فردا تفاوتش را با ببر و شیر بیاموزانیم!

 

عجبی ندارم از جوانانی که با گربه های شهری و سگ تفریح میکنند....آنها را برای دقیقه ای خنده به آتش میکشند و برای شنیدن صدایشان یا مشاهده سرعت عکس العملشان ، ضربه ای نثار بدن ظریفشان میکنند! آنها نمیدانند که ممکن است یک گربه ناقص شاید 10 سال سختی بکشد! اما شما که آموزش میدهید قطعا" میدانید و باید بدانید!

 

اینها نتیجه کدام آموزش زیست محیطی یا پند بزرگان است؟

 

سیرک شما چنان که من شاهد بودم بیش از هزار نفر را در یک زمان دو ساعته آموزش زیست محیطی میدهد! شبی 2 برنامه اجرا میکند.(بگذریم که جمعه ها احتمالا" به دلیل غذای بیش از حدی که حیواناتش جایزه میگیرند، 2 برنامه فوق العاده هم برگزار میشود!) شبی 2برنامه.....برنامه ای 1000 نفر و نفری 15 الی 25000 تومان!! از هفته های گذشته تا 7 اردیبهشت!! حساب کنید! حدود هفتاد میلیارد ریال درآمد! (یک هفت با  10 عدد صفردر سمت راست آن!) برای به ظن شما تفریح یا آموزش زیست محیطی به فقط سیصد هزار نفر! یعنی از هر دویست ایرانی یک نفر!

 

اما در سخت ترین و ابتدایی ترین دید، اگر بخواهید یک برگه حاوی متن و عکس آموزشی را به تیراژ تمام هفتاد میلیون هموطنمان تکثیر کرده و به دستشان برسانید حد اکثر یک دهم مبلغ درآمد سیرکتان بودجه نیاز دارید!!! و دقت کنید که با فرض ابتدایی ترین روش، برای تمام اعضای خانوار ایرانی با بعد حدود 5 نفر برگه محاسبه شده! یعنی به ازای هر خانوار 5 برگه آموزشی به گستره کل ایران و با مبلغ یک دهم درآمد سیرک آموزشی شما. برای این کار سرانه هر نفر یکصد ریال معادل ده تومان محاسبه شد!

 

شما برای سیصد هزار نفر خرس دوچرخه سوار، ببر، مار بوآ، پیتون و تمساح را نمایش میدهید که همه خارجی هستند! آن هم در حال حرکات کاملا" غیر طبیعی و در واقع ضد طبیعی! و درآمدی برای جیب افراد ناشناس میسازید که اگر بین هموطنانمان تقسیم کنیم نفری یک هزار ریال خواهند داشت!

 

سووال من این است: آیا در کل دوره مدیریتتان سرانه آموزش زیست محیطی هموطنانمان به 5 ریال رسیده است؟ یعنی یک دویستم سرانه درآمد "سیرک ایران و ایتالیا با حظور هنرمندان 12 کشور جهان" ؟!!!

 

هموطنی از حامیان حیوانات کشورتان

 

شین. الف. شریفی

 

دهم آذرماه یکهزارو3۸6 خورشیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 24 نظر / 142 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمیرا(ملوس)

واقعا مرسی

روشنک

سلام . تصميم گرفتم که يک وبلاگ داشته باشم .شايد بتونم چيز به درد بخوری توش بنويسم اولين مطلبش با اجازه شما مطلب شماست ... خودم هنوز چيزی ننوشتم. وقت لازمه تا دستم با قلم آشتی کنه.

كيانا

درود بر همه انسانهای حامی حیوانات مظلوم و بی زبان من را ببخشید که بدون هیچ مقدمه ای می رم سر اصل مطلب چون واقعاَ دیگه جای هیچ اندک فرصت نیست من به تنهایی و بدون هیچ گروهی درصدد آگاهی مردم از شناخت حیوانات هستم بوسیله نوشته هایی که درون خانه ها می اندازم ولی واقعاَ از پس این همه جمعیت بر نمی آیم خواهش می کنم اگر کسی با نظر من موافق هست به من ایمل بزند .

كيانا

عاجزانه از شماها که خود را جدا از انسان نماهای ديگر می دانيد کسانی که از حيوانات هيچی سرشان نمی شود خواهش می کنم اين مردم کم سواد (درمورد حيوانات)را به حقوق حيوانات آشنا کنيم که شاهد اين نباشيم که يه پدر برای هديه دادن به فرزندش بليط سيرک براش بخره

كيانا

تعداد کسانی که حامی حيوانات در ايران هستند خيلی خيلی کم هست . حالا که يه دولت ضد حيوانات در ايران حکومت می کند خود مردم هم کمک شايانی به اين بی سوادان می کنند آگاهشان کنيد خواهش می کنم باور کنيدمن خودم حرف نمی زنم عملاْ دارم با توان کمی که دارم مردم را هرچند به تعداد کم آگاه می کنم

بهادر

کوير

سلام دوست عزيز وفهيم مطلبت خيلی جالب وکامل بود.من خودم يه جورايی سر کار دارم با سازمان محيط زيست وبا محيط بانان مظلوم وگمنام اون وبا حيوانات بی دفاع وزبون بسته. غير از تاسف چيزی برای گفتن ندارم.واقعا وضعيت محيط زيست ما دردناکه.گريه آوره وشايد بشه گفت که شرم آوره.توروخدا دوستای عزيز از هرراهی که می تونيد برای آگاه کردن مردم استفاده کنيد.منم با اجازت مطلبت رو توی وبلاگم به اسم خودت ميذارمش. دوستای خوبم خوشحال ميشم اگه ژيامی از شما داشته باشم.

کوير

سلام دوست فهيم وروشنفکرم من خودم يه جورايی با سازمان محيط زيست سر کار دارم و واقعا غير تاسف خوردن چيزی برای گفتن ندارم.من با محيطبانای مظلوم وگمنام وحيوانات بی دفاع وشکارچيهای بی رحم سرکار دارم.واقعا بايد بگم محيط زيست ايرا يه وضع دردناک،گريه آور وشرم آور داره. توروخدا دوستای خوبم از هرراهی که می تونين برای آگاه کردن مردم استفاده کنين. من با اجازت مطلبت رو توی وبلاگم ميذارمش. دوستای خوبم خوشحال ميشم اگه برام ژيام بفرستين يا به وبلاگم سربزنين.

۱۳

عاليه دوست عزيز