دیده بان حقوق حیوانات ایران

حمایت از حقوق حیوانات

عهد دکتر جوادی در رابطه با سیرک پارک پردیسان
ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ 

فردا هفتم اردیبهشت ماه 1387 است. روزی که عهدی به انجام می رسد. آرزو می کنم برای اولین بار در تاریخ، مدیری از مدیران بزرگوارمان بر عهد خویش مانده باشد! امیدوارم سیرک ننگین پردیسان طبق قرارهای قبلی بساطش را جمع کند و برود.

 ما نیز از یاد خواهیم برد...

 که به بهانه اشتغال زا بودن و با تجمعی ۷۰ نفره قلیان ازاد شد.

 که تجمعهامان با داعیه دفاع از آرمانها و اعتقادات، با برنامه ریزی برای 200 نفر شروع میشد و با جمعی 30 نفره از آشنایان خاتمه میپذیرفت.

 که توان همکاری نداریم حتی در حد قهوه چی های حامی قلیان!

 که اگر برای احدی از قهوه چی های حامی قلیان مشکلی کوچک، حتی در حد جلب تسبیح پلاستیکی رخ میداد، جمعی به نام غیرت و مرام و مردانگی پیگیر ماجرا میشدند.

 که برای یکی از حامیان حیوانات مشکلی پیش آمد و همه از او اسطوره ای ساختند در دنیای مجازیشان.

 که مخالف قربانی کردنیم، اما اگر دوستی از هم فکرانمان قربانی شود، چندان هم مخالفت نخواهیم کرد.

 که همه با هم در مدتی کمتر از یک روز خبر مرگ جمعی دلفینهامان را از خبرگذاریها در بلاگمان کپی می کنیم.

 که حامی حیواناتیم، و تنها دلیلمان کثیفی گربه های شهرمان است.

 که حامی گیاهانیم، و افتخارمان، زنده نگهداشتن لاکی بامبوی هزار تومانیمان است.

 که حامی محیط زیستیم و تنها افتخارمان رقابت با حامیان محیط زیست است. که...

 به تمام مقدسات عالم قسم، در این میان چیزی که از بین میرود فقط انسانیت ما نیست!

 یوز هم هست!


کلمات کلیدی: حامیان ، حیوانات ، حمایت ، محیط زیست