دیده بان حقوق حیوانات ایران

حمایت از حقوق حیوانات

پیشینه چندین هزار ساله و کارهای این چند ساله
ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ 

به خاطر داشته باشیم وقتی به پیشینه چندین هزار ساله خود میبالیم، نظری هم به کار هایی که انجام داده ایم بیاندازیم!

چند سالیست پیامهای کوتاه تلفن‌های همراه برای تبریک نوروز، تاریخ، پیشینه و فرهنگ ایران زمین را به رخ میکشند....

امسال هم پیشاپیش شروع شده که ...

سال ۷۰۳۲ آریایی، ۳۷۴۸ زرتشتی، ۲۵۶۹ شاهنشاهی و ۱۳۸۹ خورشیدی مبارک!

۱۳۸۹ سال خورشیدی تقریبا ۴۵ برابر عمر رسمی کشور امارات متحده عربی است. در ۱۰ سال اخیر، چند بار به جای سفر به چهار اقلیم کشور تاریخیمان، از سرخس تا خرمشهر و از چابهار تا ماکو، برای تفرج به دوبی‌ سفر کرده ایم؟

۲۵۶۹ سال شاهنشاهی... یادگاری در حد منشور حقوق بشر کورش به جا گذاشته. در ۱۰ سال اخیر آن چند بار به عابر روی خط عابر حق تقدم داده ایم؟

۳۷۴۸ سال زرتشتی... مایه فخر است. در جشن چهارشنبه سوری ۱۰ سال گذشته، چقدر به این رسم دیرین وفادار بوده ایم؟ سابقه آشنایی ما با اکلیل و سرنج چند سال است؟

۷۰۳۲ سال آریایی... افتخار بزرگی است. در این ۱۰ سال، چند ماهی قرمز را به عنوان سمبل زندگی سفره هفت سین، به سطل اشغال سپرده ایم؟

تصاویر: ماهی‌هایی که دیگر عید را نمی‌بینند

روز نو، نوروز مبارک!