دیده بان حقوق حیوانات ایران

حمایت از حقوق حیوانات

"درخت می کارم"
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧ 


بوی دفتر مشق و پاک کن و کلاس درس ...

"به دست خود درختی می‌نشانم               به پایش  جوی آبی می کشانم

کمی تخم چمن  بر روی خاکش                  برای  یادگاری  می فشانم

درختم  کم کم آرد برگ و باری                  بسازد  بر سر خود شاخساری

چمن روید درآنجا  سبز و خرم                   شود زیر درختم  سبزه  زاری

به تابستان  که  گرما  رو نماید                   درختم  چترخود  را می گشاید

خنک می سازد آنجا را  زسایه                  دل هر  رهگذر را  می رباید

به پایش خسته ای بیحال و بیتاب                میان  روز گرمی  میرود  خواب

چو شد  بیدار گوید : ای که اینجا                 درختی  کاشتی روح تو شاداب"

 

عباس یمینی شریف شاعر ونویسنده کودکان, ١٢٩٨-١٣۶٨ش.

روز درختکاری گرامی‌!

فقط یک روز تاخیر دارم، این یعنی‌ یه پیشرفت بزرگ!

 


کلمات کلیدی: درخت ، محیط زیست ، روز درختکاری