دیده بان حقوق حیوانات ایران

حمایت از حقوق حیوانات

درخت افکن بود کم زندگانی‌ به درویشی کشد نخجیربانی
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧ 

یکی‌ از مالکان بساز بفروش باغی در شمال تهران، مدعی شده که همسایه‌ها به درختان باغش دخیل بسته اند!

دوست بدهکاری مدعیست که طلبکارش حاجت محتاجان را بر آورده میسازد و به گردنش دخیل بسته!

و جوان پر شر و شور کوچه پایینی، به دستگیره ماشین گران قیمت همسایه مرفهی که توپش را پاره کرده، دخیلی دیگر!

اینها همه انتظار برخورد اشتباهی‌ را میکشند که چندان هم برخورد خوبی‌ نیست...

با امضای نامه جناب درویش، نقش حد اقلی در اصلاح روش برخورد با مسایل جاری داشته باشیم و با انتشار آن نقشی بیشتر.

درخت افکن بود کم زندگانی‌             به درویشی کشد نخجیربانی

نظامی