دیده بان حقوق حیوانات ایران

حمایت از حقوق حیوانات

سارا فیل را کشت!
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧ 

سارا فیل را کشت! خوشحالم!!!عکس هاش رو ببینین!

گروه‌های حامی‌ حیوانات در جهان کوشیدند بانوی شیک پوش شکارچی را از صحنه به در کنند. اینکه "حامیان حیوانات" تا چه میزان در عدم انتخاب McCain و یارش Sarah Palin اثر داشتند خیلی‌ مهم نیست. اما این خیلی‌ مهم است که هر کاری توانستند در این زمینه کردند!

این روزها صفحات web پر بود از حقایقی که به خانم Sarah مربوط بود. اینکه اتاق نشیمن پدر و مادر این زن پر است از تروفی‌های کشته شده حیوانات،

اینکه ایشان حامی شکار گرگ با هواپیماست و در این زمینه چه میزان از بیت المال ایالتی (!!!) هزینه کرده،چه قوانینی‌ در این راه به تصویب رسانده و چه راهکارهایی ایجاد کرده.

اینکه در فلان سال سبب کشتار بیش از ۷۰% کل گرگ‌های شمال آمریکا شده یا اینکه به ازای هر دست چپ گرگ شکار شده مبلغ ۱۵۰$ میپردخته!

حتا اینکه یقهٔ لباس همواره شکیل ایشان در یک سخنرانی‌ پوست گرگ بوده یا اینکه در عکسهای یادگاری ایشان با شکارهایش یا عکس‌هایش در حال ماهیگیری خندان بوده! و آخر این نتیجه که رای دادن به McCain یعنی‌ حمایت از کشتار گرگ با هواپیما!

خوشحالم. نه از اینکه فیلی را بر عکس تصویر می‌کنم یا از اینکه Obama را دوست دارم. بلکه از این رو که Sarah palin, عاشق شکار و حامی‌ شکار ناجونمردانه گرگ با هواپیما پیروز نشد.

هرگز از برقرار ماندن هیچ "کشنده"‌ای خوشحال نشدم. این بار نیز.

بر قرار باشید "حامیان حیوانات"!

 


کلمات کلیدی: حیوانات ، حامیان ، حمایت ، محیط زیست